Chỉ khâu là vật liệu dạng sợi dùng để buộc mạch máu hoặc khâu mô lại với nhau và giữ cho chúng đến khi vết thương lành hẳn. Lựa chọn chỉ khâu trong phẫu thuật thẩm mỹ phải dựa trên các đặc tính vật lý và sinh học của vật liệu làm chỉ và đặc